Política de Privacitat

  • Inici
  • Política de Privacitat

A CATSENSORS ens preocupem per la privacitat i la transparència. A continuació, us expliquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

TRACTAMENT DE LES DADES DE PROVEÏDORS

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

CATSENSORS-Carles Bianciotto Clapés
37286658R
C / Villar, 22-2º-2ª - 08041 BARCELONA.
info@catsensors.com

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CATSENSORS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades, ni s'elaboraran perfils amb ells.

3. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s'escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d'un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

6. Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 

Keller AG, amb la finalitat de gestionar els enviaments de les comandes. Keller AG conservarà aquestes dades mentre no ens indiquis el contrari. Per cancel·lar les vostres dades només hauràs d'enviar-nos un correu electrònic sol·licitant-ho a info@catsensors.com.

Apple Distribution International, amb la finalitat d'Emmagatzematge de documents i còpia de seguretat de dispositius. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Podeu consultar informació addicional a: https://www.apple.com/legal/privacy/es/.

Dropbox International Unlimited Company, amb la finalitat d'Emmagatzematge de documents. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Podeu consultar informació addicional a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnCLAA0&status=Active.

Google Ireland Limited, amb la finalitat de Gestió del Correu electrònic i emmagatzematge de documents. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Podeu consultar informació addicional a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

WhatsApp Ireland Limited, amb la finalitat de Missatgeria instantània. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència deuna decisió d'adequació de la Comissió. Podeu consultar informació addicional a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CATSENSORS estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per les quals van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CATSENSORS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: enviant un correu electrònic a info@catsensors.com

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CATSENSORS procedeixen del propi interessat


TRACTAMENT DE LES DADES DE CLIENTS

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

CATSENSORS-Carles Bianciotto Clapés
37286658R
C / Villar, 22-2º-2ª - 08041 BARCELONA.
info@catsensors.com

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CATSENSORS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de

Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.

Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades, ni s'elaboraran perfils amb ells.

3. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s'escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per el tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

5. A què destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:

6. Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

Keller...

Apple Distribution International, amb la finalitat d'emmagatzematge de documents i còpia de seguretat de dispositius. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Podeu consultar informació addicional a: https://www.apple.com/legal/privacy/es/.

Dropbox International Unlimited Company, amb la finalitat d'emmagatzematge de documents. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Podeu consultar informació addicional a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnCLAA0&status=Active.

Google Ireland Limited, amb la finalitat de Gestió de Correu electrònic i emmagatzematge de documents. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió.

WhatsApp Ireland Limited, amb la finalitat de missatgeria instantània. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència deuna decisió d'adequació de la Comissió. Podeu consultar informació addicional a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CATSENSORS estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per els quals van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CATSENSORS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: enviant un correu electrònic a info@catsensors.com

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en CATSENSORS procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:


TRACTAMENT DE LES DADES DE CANDIDATS A UN LLOC DE TREBALL

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
CATSENSORS-Carles Bianciotto Clapés
37286658R
C / Villar, 22-2º-2ª - 08041 BARCELONA.
info@catsensors.com

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CATSENSORS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar els Curriculum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades, ni s'elaboraran perfils amb ells.

3. Per quant de temps conservarem les seves dades?

1 mes des de l'última interacció.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indicarem la base legal per al tractament de les seves dades:

Consentiment de l'interessat: Gestionar els Curriculum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

Apple Distribution International, amb la finalitat d'emmagatzematge de document i còpia de seguretat de dispositius. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Podeu consultar informació addicional a: https://www.apple.com/legal/privacy/es/.

Dropbox International Unlimited Company, amb la finalitat d'Emmagatzematge document. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Podeu consultar informació addicional a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnCLAA0&status=Active.

Google Ireland Limited, amb la finalitat de Gestió de Correu electrònic i emmagatzematge de documents. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Podeu consultar informació addicional a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

WhatsApp Ireland Limited, amb la finalitat de missatgeria instantània. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència deuna decisió d'adequació de la Comissió. Podeu consultar informació addicional a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CATSENSORS estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CATSENSORS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: enviat un correu electrònic a  info@catsensors.com

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a CATSENSORS procedeixen del propi interessat


TRACTAMENT DE LES DADES PER AL ENVIAMENTS DE NEWSLETTER

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
CATSENSORS-Carles Bianciotto Clapés
37286658R
C / Villar, 22-2º-2ª - 08041 BARCELONA.
info@catsensors.com

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CATSENSORS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Gestionar la subscripció de la Newsletter, que enviem de forma periòdica als interessats que se subscriuen a ella

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades, ni s'elaboraran perfils amb ells.

3. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre no manifesti el seu desig que siguin suprimides

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indicarem la base legal per al tractament de les seves dades:

Consentiment de l'interessat: L'interessat ha consentit en l'enviament d'informació que pugui ser del seu interès o bé s'ha subscrit a la recepció de butlletins de notícies.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens faciliten les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CATSENSORS estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CATSENSORS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se a info@catsensors.com

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CATSENSORS procedeixen del propi interessat.


TRACTAMENT DE LES DADES DE POTENCIALS CLIENTS I CONTACTES WEB

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
CATSENSORS-Carles Bianciotto Clapés
37286658R
C / Villar, 22-2º-2ª - 08041 BARCELONA.
info@catsensors.com

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CATSENSORS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d'atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades, ni s'elaboraran perfils amb ells.

3. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indicarem la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d'un contracte: Atendre la seva sol·licitud

Consentiment de l'interessat: Enviar-li comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

Apple Distribution International, amb la finalitat d'emmagatzematge de documents i còpia de seguretat de dispositius. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Podeu consultar informació addicional a: https://www.apple.com/legal/privacy/es/.

Dropbox International Unlimited Company, amb la finalitat de Emmagatzemar documents. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Podeu consultar informació addicional a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnCLAA0&status=Active.

Google Ireland Limited, amb la finalitat de Gestió del correu electrònic i emmagatzematge de documents. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Podeu consultar informació addicional a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

WhatsApp Ireland Limited, amb la finalitat de missatgeria instantània. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència deuna decisió d'adequació de la Comissió. Podeu consultar informació addicional a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CATSENSORS estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CATSENSORS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: enviat un correu electrònic a info@catsensors.com
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CATSENSORS procedeixen del propi interessat

Representant oficial de l'firmes suïsses Keller AG für Druckmesstechnik, líder europeu en la fabricació de sensors de pressió piezo-resistius aïllats i Decentlab, fabricant suís de sensors IOT LoRaWAN. Més de 40 anys d'experiència i més de 1 milió de sensors fabricats cada any avalen els productes Keller com la millor solució per a la seva aplicació de mesura o control de pressió en qualsevol fluid. Més de 10 anys fabricant sensors IOT LoRaWAN fiables i de qualitat reafirmen a Decentlab com un fabricant mundial de referència.

SEGUIMENT D'ENVIAMENTS

ENS VALOREN ELS CLIENTS

Veure més ressenyes

Deixa'ns una ressenya