Aigües subterrànies

Sistema sense fils de monitorització d'aigüas subterrànies
Sistemes de monitorització d'aigües subterrànies basats en mòduls GSM-2 enviant la informació del nivell d'aigua i les temperatures directament a l'estació de control principal.
Prova de penetració de conus 
Ofereixen una bona imatge de l'estructura i de la capacitat de les diferents capes de sòl. S'usen globalment en totes les àrees de sòls febles.

Monitorització i control del consum d'aigua
Sensor 26 Y KELLER per controlar el consum d'aigua potable en les principals estacions de ferrocarril de Rússia.

Monitorització d'aigües subterrànies en mineria a cel obert
Datalogger autònom DCX-22 SG de Keller per monitoritzar temperatura i nivell de l'aigua subterrània a la mina a cel obert de Chernogorsk

 
Producció de salmorra de liti
Registradors de dades DCX 22 AA de Keller per a control ambiental en la producció de liti del Salar d'Atacama
Mineria en dipòsit de diamants
Sistemes automàtics de monitorització del nivell del aigua amb sensors GSM-2 i Sèries 36 XW de Keller en mineria de diamants a cel obert.
Dessecant mina de diamants
Sondas de nivel DCX-16 Keller para monitorizar los niveles de agua subterránea y ltemperatura en mina de diamantes a cielo abierto 
Mesura de nivell en pous d'aigua
Sensors Keller per a mesura de nivells estàtics i dinàmics en pous d'aigua
Mesura d'aigües subterrànies estàtiques
Sensor DCX-22 AA de Keller per a mesura estàtica d'aigües subterrànies amb registradors de dades autònoms.

Representant oficial de l'firmes suïsses Keller AG für Druckmesstechnik, líder europeu en la fabricació de sensors de pressió piezo-resistius aïllats i Decentlab, fabricant suís de sensors IOT LoRaWAN. Més de 40 anys d'experiència i més de 1 milió de sensors fabricats cada any avalen els productes Keller com la millor solució per a la seva aplicació de mesura o control de pressió en qualsevol fluid. Més de 10 anys fabricant sensors IOT LoRaWAN fiables i de qualitat reafirmen a Decentlab com un fabricant mundial de referència.

SEGUIMENT D'ENVIAMENTS

ENS VALOREN ELS CLIENTS

Veure més ressenyes

Deixa'ns una ressenya