Treenet: xarxa d'indicadors IoT LoRaWAN de sequera biològica i creixement de Decentlab a Suïssa.

Treenet: xarxa d'indicadors IoT LoRaWAN de sequera biològica i creixement de Decentlab a Suïssa.

  • 08/06/2020

Treenet: xarxa d'indicadors IoT LoRaWAN de sequera biològica i creixement de Decentlab a Suïssa.


TreeNet és un projecte d'investigació iniciat per l'Institut Federal Suís per a la Investigació de Boscos, Neu i Paisatge WSL i l'Institut Federal Suís de Tecnologia Zuric ETHZ. TreeNet és una xarxa de mesurament (inter) nacional en la qual els arbres individuals representen punts de mesurament. Les dades fisiològics específics de cada arbre mesurat s'envien a un servidor central. Per obtenir més informació, consulti: www.treenet.infowww.wsl.ch/fe/walddynamik/projekte/treenet/index_EN

El projecte disposa de múltiples sensors desplegats en territori suís.

A https://www.decentlab.com/treenet trobaràs informació en temps real de cadascuna de les ubicacions del projecte.
 

 

Sensors IoT LoRaWAN per TreeNet

Sensor DL-SHT35-001 IoT LoRaWAN qualitat medi ambiental: Humitat + Temperatura (inclou protector de radiació solar) Sensor DL-SHT35-002 IoT LoRaWAN qualitat medi ambiental: Humitat + Temperatura
DL-RHC-001: Alta precisió. Temperatura + Humitat de l'Aire. Protector de Radiació Sensor DL-DS18 IoT LoRaWAN de Temperatura

Sensor DL-ATM41 IoT LoRaWAN Estación meteorológica

Sensor DL-TRBG IoT LoRaWAN Pluviòmetre
Sensor DL-PAR IoT LoRaWAN Radiació fotosintèticament activa Sensor DL-PYR IoT LoRaWAN Radiació solar

 

Sensors IoT LoRaWAN per Agricultura Sostenible

Sensor DL-TRS21 IoT LoRaWAN Potencial i humitat de l'aigua del sòl Sensor DL-ITST IoT LoRaWAN Temperatura superficial (infrarojos)

Sensor DL-TRS12 IoT LoRaWAN - Temperatura, humitat i 
conductivitat del sòl

DL-ZN12: Dendròmetre Lineal


Representant oficial de la firma suïssa Keller AG für Druckmesstechnik, líder europeu en la fabricació de sensors de pressió piezo-resistius aïllats. Més de 40 anys d'experiència i més d'1 milió de sensors fabricats cada any avalen els productes keller com la millor solució per a la seva aplicació de mesura o control de pressió de qualsevol fluid.

SEGUIMENT D'ENVIAMENTS

ENS VALOREN ELS CLIENTS

Veure més ressenyes

Deixa'ns una ressenya